Welcome to the website of Guanghui Group

中文 |  EN

contact

 |  Home-- contact

Group headquarters

Address: No. 165, Tianshan District, Urumqi City, Xinjiang

Tel: +86-991-2365093


  

Guanghui energy

Guanghui Energy Co., Ltd.

Stock code: SH600256

Address: Guanghui Zhongtian Plaza, 165 Xinhua North Road, Tianshan District, Urumchi, Xinjiang

Phone number: +86-991-2365557

Website: http://www.xjguanghui.com/

Fax number: +86-991-3718150

China Grand Auto

Address: No. 3998 Hongshenxin Road, Hongqiao Town, Minhang District, Shanghai City

Tel: +86-021-24032888

Website: http://www.chinagrandauto.com

Fax: +86-021-24032900


Guanghui Logistics

Address: No. 165 Tianshan District, Urumqi, Xinjiang

Tel: +86-991-3026888

Enterprise email: ghwl@chinaghfz.com

Website:www.chinaghwl.com

Fax: +86-991-6603888